Maria Kapteijns


HOME
Teksten


In 2013 I finished my master Cultural Science, since that time I hve published some texts.

Most of my texts are in Dutch, for translation of the subjects feel free to contact me.

As an artist I'm very interested in the way meaning production and interpretation takes place.
Recently I have contributed to some publications with multiple writers and artists.
2013 Afstudeerscriptie Vormen van Betekenis
2013 Ruhrgebied, framing en semiotiek
2013 Serendipiteit
2014 Kunst als productieve verwarring
2015 Natuurlijk Grafiek
2016 Blauwdruk, artikel in RAAM1603
2016 Werkplaatsen 3.0
Thesis about the dynamics of meaning and interpretation as formulated by artists, based on the semiotic theory of Peirce.

Text about the changed meaning of a former industrial area in Germany

About the important role of coincidence
How meaning and a narrativity take place in the head of the artist and the public instead in the work of art, as suggested by structuralist art theories
Article written for a magazine about nature and nature preservation, about an exhition showing contemporary prints about nature
Article about a members exhibition of a printers society. It appeared to be a nice showcase how the history of the language and styles of art can be recognized in contemporary work
Article about the role of printers workshops and contemporary forms of collaboration
2020 Graphic Transformations
Publication from the University of Sofia about Dutch and Bulgarian printers and the role of the computer.
2021 De Lijn Waaiert Uit
Publication following a masterclass about an artist's text from 1971.
Teksten van derden
 
Interview met Danae Bodewes
Sporen in de Ruimte, Tekst van Katja Rodenburg naar aanleiding van tentoonstelling in Veghel
Recensies
Artikel in Trouw (2021), nav Laatste Avondmaal Venray
Recensie Jurjen K. van der Hoek, publicatie De Lijn Waaiert Uit
Recensie ED, publicatie De Lijn Waaiert Uit
Recensie stadskrant Veghel, Expositie Veghel
Recensie ED, Expositie Veldhoven

Projecten

Van masterclass tot publicatie
https://www.grafein.nl/grafeinpublicatie-de-lijn-waaiert-uit/
In 1971 schreef beeldend kunstenaar Ad Dekkers de tekst Over de lijn, een verhandeling over zijn zoektocht naar de universele waarheid achter de aard en functie van de abstracte lijn. In november 2019 hebben zes hedendaagse kunstenaars deelgenomen aan een masterclass met als uitgangspunt de filosofie van Ad Dekkers en met name deze tekst.

Er is samengewerkt met Grafisch Atelier Beeldenstorm/Daglicht, de TU/e, en inhoudelijk heeft kunstfilosofe Katja Rodenburg een grote bijdrage geleverd. Een geplande tentoonstelling in 2020 ging helaas niet door en in plaats daarvan is er een publicatie gemaakt. Het is georganiseerd vanuit Stichting Grafein en ik ben de projectleider geweest vanaf het eerste contact tot het uitkomen van het boekje.

Met werk van Rogier Arents, Marco Arwert, Véronique Driedonks, Monique Kwist, Jadranka Njegovan en Leonie van Santvoort. Met een essay van Katja Rodenburg. Christel Andrik en ikzelf hebben voor ondersteunende teksten gezorgd. Véronique Driedonk eindredactie, Jadranka Njegovan vormgeving.
Een recensie:

https://jurjenkvanderhoek.tumblr.com/post/642950102716219392/de-lijn-dat-is-een-bijzonder-geval-in-de-kunst

https://www.ed.nl/eindhoven/drie-hommages-in-drie-kunstboeken-van-overleden-moeder-tot-de-ultieme-lijn~a9f5396f/


Uitwisseling Bulgarije
Als exposant ben ik in 2005 in contact gekomen met Lessedra Gallery in Sofia en als jurylid kwam ik in 2018 weer terug. Mét een extra missie nav ons thema voor Grafiek2019: Panta Rhei: ik wilde graag begrijpen hoe aangekeken werd tegen hedendaagse kunst in een geglobaliseerde wereld, in een land met zoveel veranderingen en zo’n sterke grafiek-traditie. Georgi Kolev - gedurende decennia al organisator van internationale grafiektentoonstellingen en met een warm hart voor Bulgaarse hedendaagse grafiek - was het startpunt, vervolgens hebben we rond mogen kijken op de academie, heb ik kunnen praten met grafici en docenten, hebben we musea en galeries bezocht. Hieruit is een verhaal naar boven gekomen, over iconen en daarin gebruikte beeldtaal die je soms herkent in hedendaagse kunst uit Bulgarije, over de kieren in het IJzeren gordijn die de Grafiekbiennales in het Oostblok maakten, over hoe kunstenaars de overgang van communisme naar markteconomie hebben beleefd.

Hieruit is een tentoonstelling voortgekomen, georganiseerd door Stichting Grafein ism Katja Rodenburg en een masterclass siligrafie, een druktechniek die in Nederland niet zo bekend is. In 2020 stond er nog een uitwisseling gepland: een tentoonstelling met werk van Nederlandse grafici rond het thema grafiek en de computer, waarvoor ik getracht heb ons ‘Nederlandse’ verhaal boven water te krijgen, met name over de rol van landschappen en abstractie, om het toegankelijker en zo interessant mogelijk te maken voor de Bulgaarse kijkers. Deze tentoonstelling is uitgesteld, de catalogus staat al wel online.

Vervolg
Oktober 2022 komt er een vervolg: studenten van de twee academies in Sofia exposeren grafiek in Utrecht bij Galerie Waterbolk. Deze jongste generatie is geboren 1989, opgegroeid in een tijd van globalisering. Het zal zeker interessant zijn hun werk te beschouwen in het licht van voorgaande tentoonstellingen.